Inspiratiebronnen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen, Slimmer werken, Systeemdenken, Theory U, Duurzaamheid, Lerende organisatie, The golden circle (o.a. Simon Sinek), Coachend en faciliterend leiderschap, Co-creatie, Zelfstandige teams, Kaizen, Visualisaties, TED (The empowerment dynamic), Design Thinking. Theory of constraints, Appriciative Inquiry, Hartcoherentie (Heartmath), ….

Maar vooral de wijsheid, kennis en levenservaring van tal van mensen die ik heb ontmoet.