Gastenboek

Ervaringen - Reacties

 
 
 
 
 
 
 
Alvast bedankt voor je reactie!


Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.
Je email-adres wordt niet gepubliceerd.
Jos Sannen, voorzitter Geelse Huisvesting uit Jos Sannen schreef op 1 augustus 2017:
Geelse Huisvesting CVBA (G.H.) is een erkend huisvestingsmaatschappij die ruim 2.100 woningen in portefeuille heeft om deze te verhuren aan een sociaal tarief zoals voorzien binnen het stelsel van de Vlaamse Wooncode. Om dit te verwezenlijken zijn er 25 personeelsleden in dienst. Naast de louter verhuuractiviteiten werkt GH verder aan de uitbouw van zijn patrimonium en renoveert om dit op een goede wijze in stand te houden.

Omwille van een bijzonder ernstige vertrouwensbreuk werd door het Directiecomité van G.H. op 19 oktober 2016 een einde gemaakt aan de samenwerking met de toenmalige directeur en de directiesecretaresse. Hierdoor viel G.H. de dagelijkse leiding weg, temeer dat op dat ogenblik 2 van de vier diensthoofden in bevallingsverlof waren.
Om dit euvel snel aan te pakken werd naar een persoon gezocht met leidinggevende capaciteiten, met kennis boekhouding en financiën om, op tijdelijke basis, directeur a.i. te worden.

Via netwerking binnen G.H. werd de persoon van Lise Crabbé voorgesteld. Na een eerste onderhoud met de voorzitter van G.H. , nadien na een gesprek met de voltallige directiecomité werd mevr. Lise Crabbé op zelfstandige basis aangesteld als directeur a.i. Op die basis kon zij reeds op 15 november het voornaamste deel van het werkpakket van de directeur op zich nemen.
De opdrachten die het directiecomité aan mevr. Lise Crabbé meegaf waren:
- Het vertrouwen van het personeel herstellen.
- Zicht te krijgen op de financiële toestand van GH
- Dagelijkse leiding waarnemen.
- Voorstellen uitwerken mbt de uitbouw van de interne structuren.

Hoewel deze opdrachten een breed werkveld omvatten heeft mevr. Crabbé haar taak op een bijzondere manier opgenomen.
Met het personeel werd op zeer korte tijd een vertrouwensband gecreëerd. Door haar eigen wijze van aanpak die voornamelijk erin bestond om via gerichte vragen het personeel zelf voorstellen of oplossingen te laten aanbrengen. Haar rustige houding en stemintonatie waren hierbij een prima hulpmiddel.
Op zeer korte tijd heeft mevr. Crabbé zich ingewerkt in de financiële situatie van GH. Samen met de boekhouder (intern en extern) slaagde zij erin om de knelpunten binnen de GH bloot te leggen en voorstellen en/of oplossingen aan te reiken. Het ontbreken van een begroting werd als een bijzondere leemte ervaren. In de korte periode dat mevr. Crabbé bij GH werkzaam was slaagde zij erin om niet alleen een degelijke begroting op te maken maar ook het personeel mee te krijgen in het omgaan met een begroting.
Samen met de voorzitter en het Directiecomité zette zij de krijtlijnen voor de aanpak van de lopende zaken. Zo waren er o.m. de afhandeling van de ontslagregeling van de voorgaande directeur en directiesecretaresse, de voorbereiding van de Raden van Bestuur en de Algemene Vergadering. Bij de lopende bouw- en renovatieprojecten had mevr. Lise Crabbé snel inzicht en een stem waarnaar geluisterd werd. Bij de procedure voor de aanstelling van de nieuwe directeur was zij een welgekomen steun en adviseur van de voorzitter en het ganse Directiecomité.
Vanuit het vroegere directie waren er vragen naar bijkomend personeel, de uitbreiding van het bestaande kader. Door het onderscheid te doen inzien tussen hoofd- en bijzaken kon zij duidelijk maken dat uitbreiding van het personeelsbestand niet hoefde en dat mits een kritische kijk op de taakverdeling en -inhoud de GH prefect verder kon functioneren zonder bijkomende aanwervingen of zelfs vervangingen.

In de periode tussen het ontslag van de vroegere directeur en de nieuwe directeur was mevr. Lise Crabbé een bijzondere hulp om de werking van de G.H. op een goede wijze te continueren. Als voorzitter kan ik haar sterk aanbevelen. Ik, persoonlijk, zal niet nalaten om, indien mij hieromtrent gevraagd wordt dit onverkort te bevestigen.

Gedaan te Geel op 26 juli 2017


Jos Sannen Voorzitter Geelse Huisvesting