Gastenboek

Ervaringen - Reacties

 
 
 
 
 
 
 
Alvast bedankt voor je reactie!


Velden gemarkeerd met * zijn verplicht.
Je email-adres wordt niet gepubliceerd.
12 berichten.
Freya schreef op 24 september 2017:
Ik wist even niet meer wie ik was, wat ik wou of welke weg ik moest inslaan. Dankzij de oefeningen, verhelderende gesprekken en net dat kleine duwtje in de rug heb ik mezelf weer helemaal teruggevonden en vond ik een job die op mijn lijf geschreven is.

Bedankt Lise! Ik denk nog vaak terug aan de sessies bij jou.
J.B. schreef op 26 augustus 2017:
Beslissingsprocessen binnen onze organisatie werden grondig aangepast onder de begeleiding van Lise. Nooit gedacht dat we samen zo een verandering zouden kunnen bewerkstelligen. Knap werk Lise!
Jos Sannen, voorzitter Geelse Huisvesting uit Jos Sannen schreef op 1 augustus 2017:
Geelse Huisvesting CVBA (G.H.) is een erkend huisvestingsmaatschappij die ruim 2.100 woningen in portefeuille heeft om deze te verhuren aan een sociaal tarief zoals voorzien binnen het stelsel van de Vlaamse Wooncode. Om dit te verwezenlijken zijn er 25 personeelsleden in dienst. Naast de louter verhuuractiviteiten werkt GH verder aan de uitbouw van zijn patrimonium en renoveert om dit op een goede wijze in stand te houden.

Omwille van een bijzonder ernstige vertrouwensbreuk werd door het Directiecomité van G.H. op 19 oktober 2016 een einde gemaakt aan de samenwerking met de toenmalige directeur en de directiesecretaresse. Hierdoor viel G.H. de dagelijkse leiding weg, temeer dat op dat ogenblik 2 van de vier diensthoofden in bevallingsverlof waren.
Om dit euvel snel aan te pakken werd naar een persoon gezocht met leidinggevende capaciteiten, met kennis boekhouding en financiën om, op tijdelijke basis, directeur a.i. te worden.

Via netwerking binnen G.H. werd de persoon van Lise Crabbé voorgesteld. Na een eerste onderhoud met de voorzitter van G.H. , nadien na een gesprek met de voltallige directiecomité werd mevr. Lise Crabbé op zelfstandige basis aangesteld als directeur a.i. Op die basis kon zij reeds op 15 november het voornaamste deel van het werkpakket van de directeur op zich nemen.
De opdrachten die het directiecomité aan mevr. Lise Crabbé meegaf waren:
- Het vertrouwen van het personeel herstellen.
- Zicht te krijgen op de financiële toestand van GH
- Dagelijkse leiding waarnemen.
- Voorstellen uitwerken mbt de uitbouw van de interne structuren.

Hoewel deze opdrachten een breed werkveld omvatten heeft mevr. Crabbé haar taak op een bijzondere manier opgenomen.
Met het personeel werd op zeer korte tijd een vertrouwensband gecreëerd. Door haar eigen wijze van aanpak die voornamelijk erin bestond om via gerichte vragen het personeel zelf voorstellen of oplossingen te laten aanbrengen. Haar rustige houding en stemintonatie waren hierbij een prima hulpmiddel.
Op zeer korte tijd heeft mevr. Crabbé zich ingewerkt in de financiële situatie van GH. Samen met de boekhouder (intern en extern) slaagde zij erin om de knelpunten binnen de GH bloot te leggen en voorstellen en/of oplossingen aan te reiken. Het ontbreken van een begroting werd als een bijzondere leemte ervaren. In de korte periode dat mevr. Crabbé bij GH werkzaam was slaagde zij erin om niet alleen een degelijke begroting op te maken maar ook het personeel mee te krijgen in het omgaan met een begroting.
Samen met de voorzitter en het Directiecomité zette zij de krijtlijnen voor de aanpak van de lopende zaken. Zo waren er o.m. de afhandeling van de ontslagregeling van de voorgaande directeur en directiesecretaresse, de voorbereiding van de Raden van Bestuur en de Algemene Vergadering. Bij de lopende bouw- en renovatieprojecten had mevr. Lise Crabbé snel inzicht en een stem waarnaar geluisterd werd. Bij de procedure voor de aanstelling van de nieuwe directeur was zij een welgekomen steun en adviseur van de voorzitter en het ganse Directiecomité.
Vanuit het vroegere directie waren er vragen naar bijkomend personeel, de uitbreiding van het bestaande kader. Door het onderscheid te doen inzien tussen hoofd- en bijzaken kon zij duidelijk maken dat uitbreiding van het personeelsbestand niet hoefde en dat mits een kritische kijk op de taakverdeling en -inhoud de GH prefect verder kon functioneren zonder bijkomende aanwervingen of zelfs vervangingen.

In de periode tussen het ontslag van de vroegere directeur en de nieuwe directeur was mevr. Lise Crabbé een bijzondere hulp om de werking van de G.H. op een goede wijze te continueren. Als voorzitter kan ik haar sterk aanbevelen. Ik, persoonlijk, zal niet nalaten om, indien mij hieromtrent gevraagd wordt dit onverkort te bevestigen.

Gedaan te Geel op 26 juli 2017


Jos Sannen Voorzitter Geelse Huisvesting
Een stuurloos schip opnieuw richting geven en de stuurlui sterker maken in hun job door ze zelf hun competenties te laten ontdekken, zodat ze nu samen, dankzij de tussenkomst van Lise, de vaarroute mee bepalen. Knap werk Lise!
Lise heeft een zeer positieve wending gebracht. Zij heeft de collega's en mezelf op korte tijd doen groeien en geloven in zichzelf. Zij heeft een goede basis aangebracht om verder te werken. Dankjewel Lise en veel succes met je volgende werk!!
E.R schreef op 9 juni 2016:
Een zeldzame combinatie van overzicht (helikopterview) en sterk analystisch op de verschillende terreinen van het zaken doen (organisatie, financiën en mensen). Zorgde voor nieuwe focus en mooie vooruitzichten voor ons bedrijf!
N.A. schreef op 14 februari 2016:
Lise is een integere businesscoach die meer uit mensen kan halen dan zij zelf voor mogelijk houden.
Annick Seys schreef op 14 april 2015:
Lise is een bijzonder dynamisch iemand die bijzonder snel ziet wat er aan de hand is en hoe eruit geraken. Lise denkt niet in problemen maar in mogelijkheden en kansen. Het is precies vanuit dat enthousiasme dat ze een team doorheen een hobbelig parcours kan leiden.
Ronald Schepers schreef op 31 maart 2015:
Ik heb jaren als vrijwilliger meegewerkt met Lise in het opbouwwerk bij VZW Stebo. Ik ervaar haar als een zeer warm en correct iemand met een bagage vol kennis. Ze weet iedereen te motiveren en coachen en heeft een duidelijke helikoptervisie over de meest courante zaken. Lise was voor mij een inspiratie om jaren later ook te starten als opbouwwerker. Na al die jaren ben ik Lise niet vergeten wat ze voor de plaatselijke wijkbewoners heeft gedaan. Vele mensen die toen ingestapt zijn in de vele vrijwilligersprojecten herinneren zich nog steeds de vele fijne momenten die we met haar beleefd hebben. Ze heeft zeker en vast een positieve invloed gehad in de groei van een probleemwijk die mede dankzij haar een modelwijk is geworden.
Monique Claessens schreef op 31 maart 2015:
Lise staat steeds open voor samenwerken en motiveert iedereen om samen een probleem aan te pakken. De eerlijke en waarderende houding van haar, weet ik erg te waarderen!
Nathalie Van Noyen schreef op 29 maart 2015:
Toen ik met Lise samenwerkte had ik snel het gevoel meer geleerd te hebben dan tijdens de laatste jaren in mijn vorige job. Lise heeft de vaardigheid om mensen uit te dagen. Ze coacht enthousiast en gedreven en zorgt dat mensen meer uit zichzelf durven halen dan ze eerst voor mogelijk achten. Haar ruime kennis en grote interesse voor vernieuwing en vooruitgang werkten aanstekelijk. Ik kijk met plezier terug naar deze samenwerking.
Els Marechal schreef op 21 april 2014:
Je was een directrice die voor mij dicht bij je mensen stond, je deur stond altijd open, je maakte altijd tijd, hoe druk je het ook had. Je creëerde en bood kansen, je wist de talenten van je mensen te vinden en aan te spreken. Jij was degene waar ik altijd bij wist wat ik aan je had, wat ik kon verwachten, waar je voor stond, je gaf me op een bepaalde manier rust en zelfvertrouwen. Je was een zeer gemotiveerd en gepassioneerd iemand, je kon je tanden ergens inzetten en doorzetten tot het einde.